Tolvsteg

gruppAv behandlingsmetoderna inom missbruksvården  Sverige idag är 12-stegsbehandling är den mest representerade . En annan välkänd metod är KBT- kognitiv beteende terapi. Dock finns det inte mycket forskning där man kan mäta de ovan nämnda metodernas behandlingsutfall med varandra.
I en studie publicerad i Alcoholism 2007 framkommer forskning att alkoholister som deltar i  ”anonyma alkoholisters” grupper har 30 procents större sannolikhet än andra att fortsätta att vara nyktra under en tvåårs period. Klinisk och experimentell analys fann att deras behandling (12-steg) även kostade 30 procent mindre än konventionell kognitiv beteende terapi. Enligt forskare Dr Keith Humphreys på Stanford Universitet med huvudansvaret för forskningen,  beror detta på att det krävs färre sjukhusbesök och inläggningar. En framgångsfaktor för 12-stegsprogrammet  är att den är tydligt strukturerad med väldefinierade åtgärder. I studie och jämförelse av svenska Kriminalvårdens olika behandlingsprogram har 12-stegsprogrammet visat sig ha den bästa effekten för deras intagna med missbruksproblem på de olika anstalterna i Sverige.
KBT kommer ifrån de båda psykologi grenarna Kognetiv terapi och Beteendeterapin  med förgrundfigurer som Aaron Beck och BF Skinner.
12 stegen härstammar indirekt ur Oxford grupperna som var en modern evangelisk rörelse som blomstrade på 1920-talet och början av 30-talet. Deras motto var total ärlighet, total renhet, total osjälviskhet och total kärlek. Dom tränade också på så kallad ”bekännelse” återställande av de skador de åsamkat.Dessa huvudsakliga begrepp var inte nya, de kunde ha existerat någon annanstans. Men de utgjorde fundamentet 1935 när Bill och Dr. Bob grundade den första  ”Anonyma Alkoholister” AA gruppen. Sedan dess har programmet spridit sig över hela världen och numer finns även programmet i de persiska och arabiska länderna. Dessa 12-steg har sedan visat sig kunna anpassas till fler målgrupper än alkoholister och 1954 startades NA Anonyma Narkomaner.  Därefter har flera olika grupper bildats för matmissbrukare, överätare, spelare, vuxna barn till alkoholister, sex- och kärleksberoende med flera.

Kommentera