Personer med funktionssvårigheter

Jag arbetar för nuvarande med personer med funktionssvårigheter som är i behov av stöd i sitt boende. Oftast finns det även en problematik med missbruk och kriminalitet hos klienterna. Även om vi inte arbetar terapeutiskt med våra klienter i vårt boendestöd så gäller det att ha kunskap om missbruk och kriminalitet när man jobbar i ett boendestöd eller stödboende.

Det finns inte ett enkelt klarläggande till varför någon väljer att bli kriminell. Där en person vek av från banan och blev bankrånare valde en annan person med likartade eller samma drivkrafter att bli förskolelärare. Det finns många upplevelser i någons liv som kan bidra till utvecklandet av en kriminell (antisocial) livsstil, men det finns aldrig några garantier för det säkert blir så. Vad som verkar vara glappet är människans fria vilja, och det miljoner variabler i en människas liv och tidigare erfarenheter som får oss agera på ett sätt som enligt måtten förefaller ologiskt. Dessa ologiska handlingar är vad som kan rädda en människa från en kriminell livsstil, precis som de i andra fall kan vara det som får en människa att välja en kriminell bana.

Det är också av vikt att tänka på kriminalitet som vilket beroende som helst.

Psyket hos en människa är en fantastisk konstruktion med förmågan att rent mentalt anpassa sig efter de förutsättningar som tycks nödvändiga, alltså vad psykets formas till som ett resultat av vad det vart med om. En kriminell livsstil börjar med en samling avvikande beteenden som i regel är ett fullständigt naturligt försvar på tidiga destruktiva händelser som individen upplever. Dvs kriminalitet börjar som något sunt – ett sätt att försvara sin integritet och sitt jag. Men det utvecklas sedermera till en livsstil som fortsätter att försvara sig trots att det inte längre är nödvändigt och blir därför antisocialt i förhållande till vanliga levnadsmått.

De bakomliggande orsakerna är ofta tidiga traumatiska upplevelser som att bli lämnad, oförrättad eller kränkt, psykiskt eller fysiskt. Som ett resultat av detta utvecklar individen vissa drivkrafter och tankefel eller tankemönster, som är ett direkt resultat av vad denne blivit utsatt för. En individ som tidigt blev lämnad av sin pappa t.ex. kanske har lättare att utveckla drivkrafter som makt och kontroll, för att i sin frustration se till att aldrig mer bli lämnad genom att ständigt utöva kontroll över andra människor. Och trots att det sällan fungerar som han tänkt sig eller över huvud taget så fortsätter han i blindo, tack vare de tankefel blivit en del av hans förnekelse – i det här fallet maktorientering och utvaldhet.

Problemet med kriminalitet är inte en fråga om låg moral, utan om någonting mer djupgående. En kontinuerlig känsla av att känna sig ”fel” och utanför samhället på olika sätt. Den låga moralen är i så fall är symptom på detta.

Kommentera