Lögnarligan

Fadäser eller rentav lögner från regeringen när det gäller stora affärer som sker bakom ryggen på Svenska folket sker allt oftare och har eskalerat  på sista tiden. När man påpekar detta för berörda personer, rinner kallduschen av som när man häller vatten på en gås. Inte ens en minister som begår dessa  behöver förklara sig, trots varningar från ekonomer med hög status och djup insikt i sina yrken utan att informera sina överordnade, gör ju att man ifrågasätter om inte obligatoriska drogtester vore på sin plats  vad gäller regeringen. Något fel måste  det vara när man låter en sådan person gå på i ullstrumporna.

De ansvarslösa
Swedish Match har genom sin reklamkampanj fått hundra tusentals människor att sluta röka vilket är bra, speciellt då rökning är cancerframkallande, vilket är vetenskapligt bevisat. Nikotin kan liknas vid en vätska som i sin naturliga form är färglös, den blir dock brun när ämnet förbränns. Den får den karaktäristiska tobaksdoften när ämnet blandas med luft. Den kemiska formeln för ämnet är C10H14N2 och det vetenskapliga namnet för nikotin är 3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl) pyridine. Tobak innehåller nikotin naturligt men det finns en stor mängd olika varianter av tobaksplantor. Nikotinet i sig upptäcktes i början av 1800-talet. Under årens lopp har ämnet blivit intensivt studerat. Det man har upptäckt är att ämnet, förutom att vara giftigt,  har komplexa och ibland oförutsägbara effekter på kroppen och hjärnan.

Hur giftigt är nikotin?

Hur giftigt nikotin är för kroppen står i proportion till vilka doser man utsätter kroppen för, hur långvarigt nikotinmissbruket är samt hur ens förbrukningsmönster ser ut. Vid större doser av nikotin så får man höga koncentrationer av nikotin i artärerna, hjärtat och hjärnan.

Vid mycket höga doser av nikotin kan man få en överdos som kan ge symptom som påverkar olika delar av kroppen och en alltför kraftig överdos av nikotin kan vara dödlig!

Kroppen i helhet: svaghetskänsla, ryckande muskler, kollaps, kräkningar och till och med koma.

Andningssystemet: andningsuppehåll, svårigheter att andas, snabb andning

Ögonen: utvidgade pupiller

Matsmältningssystemet: brännande känsla orsakad av småsår, dreglande, kräkningar och magkramper

Hjärta och kärl: förhöjt blodtryck ofta följt av en minskning av blodtrycket, kraftiga och snabba hjärtslag ofta följt av en minskning av slagfrekvensen
Nervsystemet: spänning, förvirring, rastlöshet, oro, huvudvärk och depression. Kraftiga överdoser kan också orsaka spasmer.

Hur man återhämtar sig från dessa symptom beror på hur allvarliga de är samt hur lång tid det dröjer innan man får behandling. Återhämtningen sker gradvis med perioder av svaghet.  När man har  lyckats med att bli av med rökberoendet, angrips man av nikotinabstinensen där återfallsgruppen tenderar att öka, mycket beroende på kostnaden att bli av med rökningen. Här tycker jag att ansvaret ligger hos Swedish Match, men där känner man inget som  helst ansvar, trots att man saluför dessa produkter. Men dessa höjdare var tydligen lediga från skolan den dag innebörden av ordet ansvar diskuterades.

Kommentera