Reklamjingel som spelades om och om

Jag har ett telefonnummer till en lokal städfirma inetsat i vad som verkar för evigt i mitt minne. Jag har aldrig anlitat firman i fråga och har inga andra band till dem. Däremot hade de under en period för kanske femton år sedan en reklamjingel som spelades om och om igen i den lokala radiostationen. Jag kan fortfarande höra den spelas upp inne i mitt huvud ord för ord och siffra för siffra i telefonnumret som rabblades i slutet.

Det var ingen speciellt tilltalande jingel, tvärtemot var det ett lågpris producerat reklaminslag när en man med en väldigt skrikig och lite nasal röst halvt som halvt sjöng, halvt som halvt gapade ut budskapet om att det var dem man skulle ringa om man ville ha sitt hus städat. Att just denna reklam har kommit att stanna hos mig så länge trots att den inte direkt var riktad till mig som målgrupp då jag inte var i behov av någon städfirma, beror delvis på den rimmande uppbyggnaden av vad som sas, men till största del beror det på den röst som var anlitad till att framföra detta reklambudskap.

Att röstens beskaffenhet spelar en viktig och ibland avgörande roll när vi ska ta till oss ett budskap är väl känt. Att hitta bra röster till sitt radioreklam är därför extremt viktigt. Har man en klar bild över vem man riktar sig till kan man sedan välja en röst som passar till att framföra det tilltänkta budskapet. Idag finns en rad röstförmedlingar som tillhandahåller en uppsjö av olika röster som används vi så kallad voiceover.

Idag skulle man kanske inte valt den röst som man gjorde till städfirman i exemplet ovan i och med att utbudet är större. Detta kan dock fungera som exempel på att man kanske inte alltid ska gå på den mest behagliga rösten när man väljer, utan ibland kan även en oväntad röst i sammanhanget vara det som får de tilltänkta kunderna att ta till sig reklamen. Det kan till och med bli så att man når en framtida kundkrets, som för tillfället inte har några planer på att konsumera den aktuella varan eller tjänsten. För vem vet, kanske kommer jag när som helst vara i behov av flyttstädning? Och varför då inte ringa det nummer som jag redan har sparat i mitt minne sedan en så lång tid tillbaka?

Då är det bara ett par veckor kvar!

 

BehandlingsassistentutbildningDå är det bara ett par veckor kvar tills jag börjar min utbildning till behandlingsassistent. Det är något jag sett fram emot under en lång tid nu, känner att jag är ivrig att lära mig nya saker och ställas inför nya utmaningar. Jag är även lite spänt förväntansfull över att få se vilka studiekamrater jag kommer att få och vad de har för bakgrund och tidigare erfarenhet av missbruk och missbruksvård. Jag har ju en väninna som gått utbildning tidigare och var den som rekommenderade mig att söka utbildningen så jag vet ju på ett ungefär vad som väntar mig. Jag hoppas på att utbildningen blir det jag har förväntat mig och att den är så bra som alla säger. Men det kommer jag att återkomma med framöver.

Här kommer en länk till utbildningen för den som vill titta närmare på vad jag ska lära mig.

 

 

Personer med funktionssvårigheter

Jag arbetar för nuvarande med personer med funktionssvårigheter som är i behov av stöd i sitt boende. Oftast finns det även en problematik med missbruk och kriminalitet hos klienterna. Även om vi inte arbetar terapeutiskt med våra klienter i vårt boendestöd så gäller det att ha kunskap om missbruk och kriminalitet när man jobbar i ett boendestöd eller stödboende.

Det finns inte ett enkelt klarläggande till varför någon väljer att bli kriminell. Där en person vek av från banan och blev bankrånare valde en annan person med likartade eller samma drivkrafter att bli förskolelärare. Det finns många upplevelser i någons liv som kan bidra till utvecklandet av en kriminell (antisocial) livsstil, men det finns aldrig några garantier för det säkert blir så. Vad som verkar vara glappet är människans fria vilja, och det miljoner variabler i en människas liv och tidigare erfarenheter som får oss agera på ett sätt som enligt måtten förefaller ologiskt. Dessa ologiska handlingar är vad som kan rädda en människa från en kriminell livsstil, precis som de i andra fall kan vara det som får en människa att välja en kriminell bana.

Det är också av vikt att tänka på kriminalitet som vilket beroende som helst.

Psyket hos en människa är en fantastisk konstruktion med förmågan att rent mentalt anpassa sig efter de förutsättningar som tycks nödvändiga, alltså vad psykets formas till som ett resultat av vad det vart med om. En kriminell livsstil börjar med en samling avvikande beteenden som i regel är ett fullständigt naturligt försvar på tidiga destruktiva händelser som individen upplever. Dvs kriminalitet börjar som något sunt – ett sätt att försvara sin integritet och sitt jag. Men det utvecklas sedermera till en livsstil som fortsätter att försvara sig trots att det inte längre är nödvändigt och blir därför antisocialt i förhållande till vanliga levnadsmått.

De bakomliggande orsakerna är ofta tidiga traumatiska upplevelser som att bli lämnad, oförrättad eller kränkt, psykiskt eller fysiskt. Som ett resultat av detta utvecklar individen vissa drivkrafter och tankefel eller tankemönster, som är ett direkt resultat av vad denne blivit utsatt för. En individ som tidigt blev lämnad av sin pappa t.ex. kanske har lättare att utveckla drivkrafter som makt och kontroll, för att i sin frustration se till att aldrig mer bli lämnad genom att ständigt utöva kontroll över andra människor. Och trots att det sällan fungerar som han tänkt sig eller över huvud taget så fortsätter han i blindo, tack vare de tankefel blivit en del av hans förnekelse – i det här fallet maktorientering och utvaldhet.

Problemet med kriminalitet är inte en fråga om låg moral, utan om någonting mer djupgående. En kontinuerlig känsla av att känna sig ”fel” och utanför samhället på olika sätt. Den låga moralen är i så fall är symptom på detta.

Dags för utbildning

utbildningDå var det snart dags att söka utbildning och vidareutveckla mig inom mitt område. Jag har tittat på en del utbildningar och vägt fram och tillbaka för att hitta utbildningen som passar mig bäst. Det jag har kommit fram till är att jag tycker VAL-BO Utbildning är den utbildning som tilltalar mig mest.  Jag vill ju jobba som beroendeterapeut för att jag brinner för människor i ett utsatt läge och tror att jag kan bidra med att vara en länk i avstampet mot ett nytt liv för en del människor, i alla fall är det något jag hoppas att kunna vara. Jag tror att det är viktigt att vara en in lyssnande person  som kan vara både mjuk och hård. Det var en gång en behandlare som sa till mig att för att bli en riktigt duktig alkohol och drogterapeut behöver man vara sjuttio procent ”Moder Teresia” och trettio procent ”Al Capone. Jag vet inte riktigt om det stämmer men det är nog en viktig bit det där att även kunna säga ifrån för att inte bli en medhjälpare till fortsatt missbruk.

Det jag vet med säkerhet är att jag vill jobba med Tolvstegsprogrammet för det är något som ligger mig varmt om hjärtat och samtidigt är något jag tror på till hundra procent. Jag tror att pedagogiken med att en beroende bäst hjälper en annan är ganska oöverträfflig  då det i ett missbruk ofta förekommer lögner och manipulation från missbrukaren för att få tag i drogen, i många fall tror jag det sker ofrivilligt och att det är en del i återfallsprocessen som sker på automatik och missbrukaren inte är medveten om att det sker.

Missbruk och beroende  är ett intressant område som har många olika teorier och förslag till behandlingar. Allt ifrån drogfri behandling, miljöterapi och ”harm reduction”. ”Harm reduction” är som det låter en behandling där kärnan går ut på att förminska missbrukets skador till så liten nivå som möjligt.  Till ”harm reduction” räknas alla de substitutionsbehandlingar som subutex- och metadonbehandlingar. Jag är nog inte en alltför stor anhängare till ”harm reduction” som behandlingsform utan tror mer om människan, hennes inneboende möjlighet till förändring och livsval, då även om man kommer ifrån ett opiatmissbruk. Jag har sett så många drogfria heroinister som lyckats med det dom säger är omöjligt för att vara säker på att drogfri behandling fungerar.

Det kommer i alla fall vara en gammal dröm som går i uppfyllelse om jag bara tar mig i kragen och ansöker om utbildningen sen får tiden utvisa om jag blir antagen.