Reklamjingel som spelades om och om

Jag har ett telefonnummer till en lokal städfirma inetsat i vad som verkar för evigt i mitt minne. Jag har aldrig anlitat firman i fråga och har inga andra band till dem. Däremot hade de under en period för kanske femton år sedan en reklamjingel som spelades om och om igen i den lokala radiostationen. Jag kan fortfarande höra den spelas upp inne i mitt huvud ord för ord och siffra för siffra i telefonnumret som rabblades i slutet.

Det var ingen speciellt tilltalande jingel, tvärtemot var det ett lågpris producerat reklaminslag när en man med en väldigt skrikig och lite nasal röst halvt som halvt sjöng, halvt som halvt gapade ut budskapet om att det var dem man skulle ringa om man ville ha sitt hus städat. Att just denna reklam har kommit att stanna hos mig så länge trots att den inte direkt var riktad till mig som målgrupp då jag inte var i behov av någon städfirma, beror delvis på den rimmande uppbyggnaden av vad som sas, men till största del beror det på den röst som var anlitad till att framföra detta reklambudskap.

Att röstens beskaffenhet spelar en viktig och ibland avgörande roll när vi ska ta till oss ett budskap är väl känt. Att hitta bra röster till sitt radioreklam är därför extremt viktigt. Har man en klar bild över vem man riktar sig till kan man sedan välja en röst som passar till att framföra det tilltänkta budskapet. Idag finns en rad röstförmedlingar som tillhandahåller en uppsjö av olika röster som används vi så kallad voiceover.

Idag skulle man kanske inte valt den röst som man gjorde till städfirman i exemplet ovan i och med att utbudet är större. Detta kan dock fungera som exempel på att man kanske inte alltid ska gå på den mest behagliga rösten när man väljer, utan ibland kan även en oväntad röst i sammanhanget vara det som får de tilltänkta kunderna att ta till sig reklamen. Det kan till och med bli så att man når en framtida kundkrets, som för tillfället inte har några planer på att konsumera den aktuella varan eller tjänsten. För vem vet, kanske kommer jag när som helst vara i behov av flyttstädning? Och varför då inte ringa det nummer som jag redan har sparat i mitt minne sedan en så lång tid tillbaka?

Lögnarligan

Fadäser eller rentav lögner från regeringen när det gäller stora affärer som sker bakom ryggen på Svenska folket sker allt oftare och har eskalerat  på sista tiden. När man påpekar detta för berörda personer, rinner kallduschen av som när man häller vatten på en gås. Inte ens en minister som begår dessa  behöver förklara sig, trots varningar från ekonomer med hög status och djup insikt i sina yrken utan att informera sina överordnade, gör ju att man ifrågasätter om inte obligatoriska drogtester vore på sin plats  vad gäller regeringen. Något fel måste  det vara när man låter en sådan person gå på i ullstrumporna.

De ansvarslösa
Swedish Match har genom sin reklamkampanj fått hundra tusentals människor att sluta röka vilket är bra, speciellt då rökning är cancerframkallande, vilket är vetenskapligt bevisat. Nikotin kan liknas vid en vätska som i sin naturliga form är färglös, den blir dock brun när ämnet förbränns. Den får den karaktäristiska tobaksdoften när ämnet blandas med luft. Den kemiska formeln för ämnet är C10H14N2 och det vetenskapliga namnet för nikotin är 3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl) pyridine. Tobak innehåller nikotin naturligt men det finns en stor mängd olika varianter av tobaksplantor. Nikotinet i sig upptäcktes i början av 1800-talet. Under årens lopp har ämnet blivit intensivt studerat. Det man har upptäckt är att ämnet, förutom att vara giftigt,  har komplexa och ibland oförutsägbara effekter på kroppen och hjärnan.

Hur giftigt är nikotin?

Hur giftigt nikotin är för kroppen står i proportion till vilka doser man utsätter kroppen för, hur långvarigt nikotinmissbruket är samt hur ens förbrukningsmönster ser ut. Vid större doser av nikotin så får man höga koncentrationer av nikotin i artärerna, hjärtat och hjärnan.

Vid mycket höga doser av nikotin kan man få en överdos som kan ge symptom som påverkar olika delar av kroppen och en alltför kraftig överdos av nikotin kan vara dödlig!

Kroppen i helhet: svaghetskänsla, ryckande muskler, kollaps, kräkningar och till och med koma.

Andningssystemet: andningsuppehåll, svårigheter att andas, snabb andning

Ögonen: utvidgade pupiller

Matsmältningssystemet: brännande känsla orsakad av småsår, dreglande, kräkningar och magkramper

Hjärta och kärl: förhöjt blodtryck ofta följt av en minskning av blodtrycket, kraftiga och snabba hjärtslag ofta följt av en minskning av slagfrekvensen
Nervsystemet: spänning, förvirring, rastlöshet, oro, huvudvärk och depression. Kraftiga överdoser kan också orsaka spasmer.

Hur man återhämtar sig från dessa symptom beror på hur allvarliga de är samt hur lång tid det dröjer innan man får behandling. Återhämtningen sker gradvis med perioder av svaghet.  När man har  lyckats med att bli av med rökberoendet, angrips man av nikotinabstinensen där återfallsgruppen tenderar att öka, mycket beroende på kostnaden att bli av med rökningen. Här tycker jag att ansvaret ligger hos Swedish Match, men där känner man inget som  helst ansvar, trots att man saluför dessa produkter. Men dessa höjdare var tydligen lediga från skolan den dag innebörden av ordet ansvar diskuterades.

Då är det bara ett par veckor kvar!

 

BehandlingsassistentutbildningDå är det bara ett par veckor kvar tills jag börjar min utbildning till behandlingsassistent. Det är något jag sett fram emot under en lång tid nu, känner att jag är ivrig att lära mig nya saker och ställas inför nya utmaningar. Jag är även lite spänt förväntansfull över att få se vilka studiekamrater jag kommer att få och vad de har för bakgrund och tidigare erfarenhet av missbruk och missbruksvård. Jag har ju en väninna som gått utbildning tidigare och var den som rekommenderade mig att söka utbildningen så jag vet ju på ett ungefär vad som väntar mig. Jag hoppas på att utbildningen blir det jag har förväntat mig och att den är så bra som alla säger. Men det kommer jag att återkomma med framöver.

Här kommer en länk till utbildningen för den som vill titta närmare på vad jag ska lära mig.

 

 

Personer med funktionssvårigheter

Jag arbetar för nuvarande med personer med funktionssvårigheter som är i behov av stöd i sitt boende. Oftast finns det även en problematik med missbruk och kriminalitet hos klienterna. Även om vi inte arbetar terapeutiskt med våra klienter i vårt boendestöd så gäller det att ha kunskap om missbruk och kriminalitet när man jobbar i ett boendestöd eller stödboende.

Det finns inte ett enkelt klarläggande till varför någon väljer att bli kriminell. Där en person vek av från banan och blev bankrånare valde en annan person med likartade eller samma drivkrafter att bli förskolelärare. Det finns många upplevelser i någons liv som kan bidra till utvecklandet av en kriminell (antisocial) livsstil, men det finns aldrig några garantier för det säkert blir så. Vad som verkar vara glappet är människans fria vilja, och det miljoner variabler i en människas liv och tidigare erfarenheter som får oss agera på ett sätt som enligt måtten förefaller ologiskt. Dessa ologiska handlingar är vad som kan rädda en människa från en kriminell livsstil, precis som de i andra fall kan vara det som får en människa att välja en kriminell bana.

Det är också av vikt att tänka på kriminalitet som vilket beroende som helst.

Psyket hos en människa är en fantastisk konstruktion med förmågan att rent mentalt anpassa sig efter de förutsättningar som tycks nödvändiga, alltså vad psykets formas till som ett resultat av vad det vart med om. En kriminell livsstil börjar med en samling avvikande beteenden som i regel är ett fullständigt naturligt försvar på tidiga destruktiva händelser som individen upplever. Dvs kriminalitet börjar som något sunt – ett sätt att försvara sin integritet och sitt jag. Men det utvecklas sedermera till en livsstil som fortsätter att försvara sig trots att det inte längre är nödvändigt och blir därför antisocialt i förhållande till vanliga levnadsmått.

De bakomliggande orsakerna är ofta tidiga traumatiska upplevelser som att bli lämnad, oförrättad eller kränkt, psykiskt eller fysiskt. Som ett resultat av detta utvecklar individen vissa drivkrafter och tankefel eller tankemönster, som är ett direkt resultat av vad denne blivit utsatt för. En individ som tidigt blev lämnad av sin pappa t.ex. kanske har lättare att utveckla drivkrafter som makt och kontroll, för att i sin frustration se till att aldrig mer bli lämnad genom att ständigt utöva kontroll över andra människor. Och trots att det sällan fungerar som han tänkt sig eller över huvud taget så fortsätter han i blindo, tack vare de tankefel blivit en del av hans förnekelse – i det här fallet maktorientering och utvaldhet.

Problemet med kriminalitet är inte en fråga om låg moral, utan om någonting mer djupgående. En kontinuerlig känsla av att känna sig ”fel” och utanför samhället på olika sätt. Den låga moralen är i så fall är symptom på detta.

Dags för utbildning

utbildningDå var det snart dags att söka utbildning och vidareutveckla mig inom mitt område. Jag har tittat på en del utbildningar och vägt fram och tillbaka för att hitta utbildningen som passar mig bäst. Det jag har kommit fram till är att jag tycker VAL-BO Utbildning är den utbildning som tilltalar mig mest.  Jag vill ju jobba som beroendeterapeut för att jag brinner för människor i ett utsatt läge och tror att jag kan bidra med att vara en länk i avstampet mot ett nytt liv för en del människor, i alla fall är det något jag hoppas att kunna vara. Jag tror att det är viktigt att vara en in lyssnande person  som kan vara både mjuk och hård. Det var en gång en behandlare som sa till mig att för att bli en riktigt duktig alkohol och drogterapeut behöver man vara sjuttio procent ”Moder Teresia” och trettio procent ”Al Capone. Jag vet inte riktigt om det stämmer men det är nog en viktig bit det där att även kunna säga ifrån för att inte bli en medhjälpare till fortsatt missbruk.

Det jag vet med säkerhet är att jag vill jobba med Tolvstegsprogrammet för det är något som ligger mig varmt om hjärtat och samtidigt är något jag tror på till hundra procent. Jag tror att pedagogiken med att en beroende bäst hjälper en annan är ganska oöverträfflig  då det i ett missbruk ofta förekommer lögner och manipulation från missbrukaren för att få tag i drogen, i många fall tror jag det sker ofrivilligt och att det är en del i återfallsprocessen som sker på automatik och missbrukaren inte är medveten om att det sker.

Missbruk och beroende  är ett intressant område som har många olika teorier och förslag till behandlingar. Allt ifrån drogfri behandling, miljöterapi och ”harm reduction”. ”Harm reduction” är som det låter en behandling där kärnan går ut på att förminska missbrukets skador till så liten nivå som möjligt.  Till ”harm reduction” räknas alla de substitutionsbehandlingar som subutex- och metadonbehandlingar. Jag är nog inte en alltför stor anhängare till ”harm reduction” som behandlingsform utan tror mer om människan, hennes inneboende möjlighet till förändring och livsval, då även om man kommer ifrån ett opiatmissbruk. Jag har sett så många drogfria heroinister som lyckats med det dom säger är omöjligt för att vara säker på att drogfri behandling fungerar.

Det kommer i alla fall vara en gammal dröm som går i uppfyllelse om jag bara tar mig i kragen och ansöker om utbildningen sen får tiden utvisa om jag blir antagen.

Tolvsteg

gruppAv behandlingsmetoderna inom missbruksvården  Sverige idag är 12-stegsbehandling är den mest representerade . En annan välkänd metod är KBT- kognitiv beteende terapi. Dock finns det inte mycket forskning där man kan mäta de ovan nämnda metodernas behandlingsutfall med varandra.
I en studie publicerad i Alcoholism 2007 framkommer forskning att alkoholister som deltar i  ”anonyma alkoholisters” grupper har 30 procents större sannolikhet än andra att fortsätta att vara nyktra under en tvåårs period. Klinisk och experimentell analys fann att deras behandling (12-steg) även kostade 30 procent mindre än konventionell kognitiv beteende terapi. Enligt forskare Dr Keith Humphreys på Stanford Universitet med huvudansvaret för forskningen,  beror detta på att det krävs färre sjukhusbesök och inläggningar. En framgångsfaktor för 12-stegsprogrammet  är att den är tydligt strukturerad med väldefinierade åtgärder. I studie och jämförelse av svenska Kriminalvårdens olika behandlingsprogram har 12-stegsprogrammet visat sig ha den bästa effekten för deras intagna med missbruksproblem på de olika anstalterna i Sverige.
KBT kommer ifrån de båda psykologi grenarna Kognetiv terapi och Beteendeterapin  med förgrundfigurer som Aaron Beck och BF Skinner.
12 stegen härstammar indirekt ur Oxford grupperna som var en modern evangelisk rörelse som blomstrade på 1920-talet och början av 30-talet. Deras motto var total ärlighet, total renhet, total osjälviskhet och total kärlek. Dom tränade också på så kallad ”bekännelse” återställande av de skador de åsamkat.Dessa huvudsakliga begrepp var inte nya, de kunde ha existerat någon annanstans. Men de utgjorde fundamentet 1935 när Bill och Dr. Bob grundade den första  ”Anonyma Alkoholister” AA gruppen. Sedan dess har programmet spridit sig över hela världen och numer finns även programmet i de persiska och arabiska länderna. Dessa 12-steg har sedan visat sig kunna anpassas till fler målgrupper än alkoholister och 1954 startades NA Anonyma Narkomaner.  Därefter har flera olika grupper bildats för matmissbrukare, överätare, spelare, vuxna barn till alkoholister, sex- och kärleksberoende med flera.

Sorg

sorgSorg är ett tillstånd utlöst av starka emotionella händelser. Alla människor har sorg, vi förlorar relationer till människor, djur, leksaker. Det som däremot inte fungerar lika bra är hur vi tar hand om sorgen. Några myter om sorg är att du inte ska vara ledsen eller att ersätta förlusten med något nytt eller annat. Sörj inte ensam, var stark och håll dig sysselsatt – tiden läker alla sår. Med myter menas dåliga sätt att hantera sorg.

De allra flesta människor verkar sträva efter lust. Hade det inte varit för lust som känsla skulle ingen röka en cigarett, dricka kaffe eller ta andra droger. Lusten är central i dysberoendet och det beror på att människan inte vill förlora lusten. Efter lust kommer alltid förlust eller olust. Ingen vill vara i olust eftersom i olust så finns sorg. När sorgen av lusten kommer så går de allra flesta tillbaka till lust, för att slippa känna på allt det där jobbiga. Här läggs grunden för att utveckla en beroendepersonlighet, som i sin tur leder till kemiska droger eller till process droger.

Sorg är ett tillstånd utlöst av starka emotionella händelser. Alla människor har sorg, vi förlorar relationer till människor, djur, leksaker. Det som däremot inte fungerar lika bra är hur vi tar hand om sorgen. Några myter om sorg är att du inte ska vara ledsen eller att ersätta förlusten med något nytt eller annat. Sörj inte ensam, var stark och håll dig sysselsatt – tiden läker alla sår. Med myter menas dåliga sätt att hantera sorg.

De allra flesta människor verkar sträva efter lust. Hade det inte varit för lust som känsla skulle ingen röka en cigarett, dricka kaffe eller ta andra droger. Lusten är central i dysberoendet och det beror på att människan inte vill förlora lusten. Efter lust kommer alltid förlust eller olust. Ingen vill vara i olust eftersom i olust så finns sorg. När sorgen av lusten kommer så går de allra flesta tillbaka till lust, för att slippa känna på allt det där jobbiga. Här läggs grunden för att utveckla en beroendepersonlighet, som i sin tur leder till kemiska droger eller till process droger.